Aanmelden

Je bent op de juiste pagina aangekomen om je aan te melden voor het AS2 Basketball Day Camp.

Zorg dat je alles zorgvuldig invult en vergeet niet om straks je basketballschoenen mee te nemen!

DD/MM/JJJJ
(Op dit adres ontvangt u de ontvangstbevestiging)
Indien lid van een vereniging, dan lidnummer invullen a.u.b. Indien geen lid, dan n.v.t. invullen.
Positie waarop uw kind nu speelt
Dit is optioneel

Velden met * zijn verplicht

Let op! Zorg ervoor dat je het inschrijfformulier volledig hebt ingevuld. Maak als deelnemer het bedrag over op  REKENINGNUMMER: NL58 RABO 0322 4403 00 BOUNCERS BASKETBALL ; ovv AS2 Basketball Day Camp + Naam.          Na overschrijving ontvangt je een bevestiging dat de betaling voldaan is! Betaling dient binnen 21 dagen gedaan te worden.

Mocht je geen e-mail ontvangen, controleer dan of deze niet in je spamfilter is beland. Neem anders contact met ons op door middel van het contactformulier.

Disclaimer: Deelname aan sport kan bepaalde risico’s inhouden, zoals het oplopen van blessures. Deelname aan het AS2 Basketball Day Camp vindt geheel op eigen risico plaats. De organisatie en de sponsoren kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook. De organisatie behoudt zich het recht voor om foto’s en filmpjes gemaakt tijdens het AS2 Basketball Day Camp te gebruiken en te publiceren zonder recht op vergoeding voor anderen. Inschrijvingen kunnen door de organisatie zonder opgave van reden geweigerd worden. Tevens stemt u ermee in dat wij uw gegevens opnemen in een digitale database ten behoeve van de registratie van uw deelneming aan het AS2 Basketball Day Camp.